Istorija


        Za imeto na gradot
        Od antikata do ranoto hristijanstvo
        Pojavata na Brsjacite i Mijacite
        Vo vremeto na Sv. Kliment Ohridski
        Vo Samuilovoto carstvo
        Po propasta na Samuilovoto carstvo
        Vo granicite na srpskoto carstvo
        Turskite osvojuva~i
        Zatvrduvawe na turskata vlast vo Stru{ko
        Za`ivuvawe na gr~kata propaganda
        Polo`bata kon krajot na 18-tiot i po~etokot na 19-tiot vek
        Stopanskiot razvitok i op{testvenite dvi`ewa vo po~etokot na 19-tiot vek
        Prerodbata. Bra}ata Miladinovci
        Tragi~niot kraj na dvajcata golemi stru`ani
        Zasilen bran na nacionalno osoznavawe
        Stopanstvoto vo stru{ko vo 19-tiot vek
        Stru{ko vo podgotovkite za pretstojnite borbi za nacionalno osloboduvawe na makedonskiot narod
        VMRO - Dr`ava vo dr`ava
        Ilinden 1903
        Po Ilindenskata epopeja
        Balkanskite i Prvata Svetska Vojna