Od antikata do ranoto hristijanstvo


      Vrz osnova na nekoi arheolo{ki naodi, se pretpolaga deka anti~kiot grad Enhalon - najverojatno osnovan od pripadnicite na ilirskoto pleme Desareti - se nao|al vo neposredna blizina na nekoga{nata reki~ka Klimetica vo gradot. Me|u pova`nite arheolo{ki naodi spa|aat: edna nadgrobna plo~a so reljef (od 4-ti vek) i edna staklena vaza vo boja, za koja R. Pqakovski pretpostavuva deka e donesena od Egipet; potoa rimski paten kamen so koj se odbele`uvala dol`inata na patot, i nekolku stari grobovi so ukrasni predmeti i keramika, otkrieni pri crkvata Sv. \or|ija.


Staklena vaza od 4-ti vek n.e., najdena vo Struga

      Stariot istori~ar Polibie dava podatoci za borbite me|u anti~kite Makedonci i Ilirite vo Ohridsko i tvrdi deka kralot Filip Vtori Makedonski go zazel Enhalon vo 334 godina pred na{ata era. Vo 148 godina pred na{ata era gradot potpadnal pod vlasta na Rimjanite, koi go izgradile pro~ueniot pat Via Egnacia za da go povrzat Rim, preku Dra~ i Solun so novoosvoenite teritorii vo Mala Azija. Toj pat pominuval i niz drevniot Enhalon.

      Vo toa vreme gradot Enhalon izvezuval vo drugite oblasti na Rimskata imperija zemjodelski i sto~arski proizvodi, a vnesuval predmeti za prakti~na upotreba od zlato, srebro, od metal voop{to i od staklo. Rimskata vlast prekratila vo 4-tiot vek od na{ata era. Toga{ Ohridskata oblast bila priklu~ena kon Epir. Re~isi vo isto vreme, po~nuva i {ireweto na hristijanstvoto vo Stru{ko. Se pretpostavuva deka prv hristijanski misioner vo ovie krai{ta bil antiohiskiot episkop Erazmo. Toga{ tuka bile izgraden pove}e crkvi.