Za imeto na gradot


      Imeto na Struga proizleguva od ~ist i karakteristi~en staromakedonski zbor. Narodot od Stru{ko i Ohridsko dava dve svoi objasnuvawa za potekloto na ova ime. Spored prvoto narodno tolkuvawe, imeto Struga doa|a od otvorenata geografska polo`ba na gradot: mesto kade {to postojano stru`e (duva) veter. Vtoroto e sosem poinakvo: odamna nekoga{ Makedonskite Sloveni (Brsjaci i Mijaci) vo Stru{ko se zanimavale so sto~arstvo i vo to~no opredeleno vreme gi doteruvale mnogubrojnite ovci na strig (stri`ewe volna), vo blizina na istekot na (Ustata) na Crn Drim od Ohridskoto Ezero. Me|utoa, toa mo`e mnogu pologi~no da se povrze so preminot niz ograda za molzewe ovci, nare~en struga (straga, stronga). Navistina, vo sto~arskata terminologija na nekoi Ju`ni Sloveni zborot struga zna~i: vrata na trlo za ovci; mala ograda pred samoto trlo odredena za molzewe ovci pred pu{tawe na pasewe, ili celoto trlo so 300 do 400 grla. Ova zna~ewe e zapazeno do denes.

      Iv. An. Miladinov smeta, sosem pogre{no deka imeto e od ilirsko poteklo i deka zna~i "korito na reka". Vo dene{niot albanski jazik, {to navodno se razvil od ilirskiot, ne se sre}ava takov zbor, nitu pak nekoj drug {to bi mu bil sli~en. Istiot avtor, na drugo mesto, pi{uva deka struga (stronga) zna~elo jagula (anguilla anguilla) i so toa go negira sopstvenoto tvrdewe za ilirskoto poteklo na imeto.

      Ivan Snegarov pretpostavuva deka kanalite so koi makedonskiot car Samuil gi isu{il mo~uri{tata okolu Crn Drim bile vikani struga; sprotivno od toa, Nikola Tabakov smeta deka razgleduvanoto ime zna~i ribno lovi{te. Nekoi avtori tvrdat deka gradot e nare~en taka zaradi toa {to Crn Drim pominuva niz daljanite (turski zbor za mesto zagradeno so trski i so drug materijal za lov na jaguli i ribi voop{to). Mo`ebi e najblizu do vistinata objasnuvaweto deka struga zna~i re~en rakav, pritoka (vo slu~ajov istek na Crn Drim) i toa na mesto so uredi za ribolov.

      Za prvpat pod gornoto makedonsko ime (Struga) gradot se spomenuva vo eden dokument od 11-tiot vek. Vo drug dokument od 16-tiot vek (Kalimanovata gramota) e dadena edna carska povelba "prihodite od ribnoto lovi{te na gradot Struga da se ispra}aat vo Zografskiot manastir". Vo nekoi vizantiski dokumenti Struga e spomnata pod imeto Enhalon, {to nekoi avtori go objasnuvaat so zna~ewe na Sto Mostovi na starogr~ki jazik. Ovoj prevod ne e to~en, zo{to ako imeto na gradot navistina zna~e{e na starogr~ki Sto Mostovi, toa }e glase{e najverojatno Ekatogenfiri. Spored tvrdeweto na arheologot Vasil Lahtov, Enhalon na starogr~ki zna~i jagula.

      Turskite izvori davaat, isto taka, podatoci za imeto na gradot. Vo nekoi od niv se sre}ava formata Ustrurga "na edno malo ezero (!), na dva dena od Elbasan, od kade se dele{e pat za Skadar (Haxi Kalfa)". Vo zapadnoevropskite karti i pe~ateni trudovi, gradot e ozna~en naj~esto pravilno (Struga), se razbira so latinski bukvi.