Halveti te}e


      Te}eto e osnovano od strana na Hasan Baba (Asan Dede) vo po~etokot na 18-tiot vek. Objektot se sostoi od pet prostorii koi ja formiraat bukvata "T" i toa: xamija vo koja se vkomponirani minareto i balkonskiot del, kafe - konak, leten konak i priemna soba. Kubeto od minareto ima osmoagolna forma {to gi simbolizira osumte rajski vrati, a isto taka i krunata na {eihot.