Sovremenici


        Ilija Axievski (1926-)
        Milan \ur~inov (1928-)
        Cvetko Martinovski (1930-)
        Jovan Strezovski (1931-)
        Jovan Koteski (1932-2001)
        Sotir Golabovski (1937-)
        Bo{ko Sma}oski (1938-1998)
        Petko Domazetovski (1935-2003)
        Milutin Bebekovski (1941-)
        Risto Avramovski (1943-)
        Krste ^a~anski (1949-2003)
        Niko Nestor (?-)
        Dimitrie Duracovski (1952-)