Stru`ani


      Celta na ovaa strana e da gi odbele`i site onie li~nosti od bogatoto minato na gradot i okolinata, koi mu dale poseben beleg na kulturno-istoriskiot razvoj na stru{kiot region i na Makedonija po{iroko. Sekako, }e gi vklu~ime tuka i onie li~nosti od Struga, za koi ne se znae mnogu nadvor od po{irokoto gradsko podra~je, no koi sepak pridonesle mnogu vo istoriskiot razvoj na gradot. Kone~no, na ovaa strana }e se najde mesto i za na{i sovremenici od Struga, koi rabotat vredno na afirmacijata i unapreduvaweto na gradot, i na na{ite stru{ki posebnosti. Ako smetate deka postoi li~nost od Stru{ko koja treba da se vklu~i tuka, a toa ve}e ne e napraveno od na{a strana, ve molime slobodno kontaktirajte ne i informirajte ne. Va{ata sorabotka e odnapred dlaboko ceneta od na{a strana. Vi blagodarime.

people@struga.org
        Lu|e od minatoto
        Sovremenici