[to e novo na Struga.Org


Data Nastan
April 2000 Imeto na na{ata strana be{e registrirano.
Mart 2001 Vleznata strana na Struga.Org be{e postavena na Internet.
Mart 2003 Kompletniot "sajt" be{e kone~no staven na Internet. ^estitki!
Avgust 2004 Dosta novi sodr`ini se dodadeni do sega, posebno za vreme na letoto 2004. Proverete!
Maj 2006 Vo me|uvreme, dodadovme strana so kratok opis na mesta za izleguvawe vo gradot, zapo~navme nekolku novi temi na na{iot forum, i pra{avme dali ima dobrovolci koi bi sakale da ni pomognat vo kreirawe na poedine~ni strani za mnogute restorani, kafuliwa i no}ni klubovi vo gradot.
Juni 2007 Stranata za smestuvawe vo Struga e obnovena so novi sodr`ini. Nova strana so vremenska prognoza za gradot e dodadena.