[ah


      [ahot kako igra vo Struga ja donele u~iteli, u{te vo vremeto na otomanskoto vladeewe. Pred Vtorata svetska vojna {ahot se igral po du}ani i vo kafeani, no nemalo organizirani nastapi. Po osloboduvaweto na Struga, vo ramkite na fiskulturnoto dru{tvo "Karaorman se oformuva i {ahovska sekcija, no nekoi posebni rezultati ne se zabele`uvaat. Po doa|aweto vo Struga na Stefo Balto, {ahot po~nuva da zema se pogolem zamav.

      Stefo Balto e roden vo Struga, vo 1921 godina. Po zavr{uvaweto na osnovnoto u~ili{te, u~i gimnazija vo Veliko Gradi{te i vo Kraguevac. Vo Kraguevac kako aktiven gimnazijalec e primen vo SKOJ. Poradi ne`noto zdravje se vra}a vo Ohridskata gimnazija kade {to i maturira. Vo 1939 godina se zapi{uva na medicinskiot fakultet vo Belgrad, kade kako redoven student go zateknuva okupacijata. Se vra}a vo rodniot grad i se vklu~uva vo Narodnoosloboditelnoto dvi`ewe, a vo 1943 godina zaminuva vo partizani. Zdravstvenata polo`ba mu se vlo{uva. Vedna{ po osloboduvaweto doa|a vo Struga i tuka se aktivira vo site oblasti na `ivotot, a golemo zadovolstvo mu pri~inuva {ahot. Bolesta, me|utoa, postojano go nagrizuva. Vo 1951 godina po~inuva.

      Na 22 mart 1955 godina se odr`uva sobranie i se formira {ahovski klub {to go dobiva imeto "Stefo Balto". Vo po~etokot se organiziraa gradski i okoliski turniri, a vo letoto 1955 godina Klubot za prvpat se pojavuva na ekipnoto {ahovsko prvenstvo vo Skopje, nastapuvaj}i na 10 tabli. Po ovoj period {ahot stanuva popularen me|u mladinata vo Struga i Stru{ko i po~nuva poseriozna i potemelna rabota.

      Vo 1963 godina {ahovskiot klub "Stefo Balto" u~estvuva na Devettiot me|unaroden {ahovski festival vo Pula. Vo 1967 godina, na ekipnoto prvenstvo na Makedonija, {ahistite na "Stefo Balto" go postignuvaat svojot najgolem uspeh, osvojuvaj}i go vtoroto mesto. Vo 1968 godina na Republi~koto seniorsko prvenstvo odr`ano vo Struga, najmladiot u~esnik Mil~o Baltoski go osvojuva osmoto mesto, stanuva prvokategornik, a so toa i najmlad prvokategornik vo Makedonija.

      Dolgi godini ekipata na "Stefo Balto" se natprevaruva vo {ahovskata liga na Makedonija, zabele`uvaj}i zna~itelni rezultati. Vo klubot imalo {ahisti od Prva, Vtora i drugi kategorii.

Oficijalnata Internet strana na [K "Stefo Balto" mo`e da se najde tuka.