Risto Avramovski (1943-)


Kratka biografija prevzemena od: Enciklopedija na kulturnoto nasledstvo na Struga.

      Roden e na 20 avgust 1943 godina vo seloto Selci, Stru{ko. Po profesija e kompozitor i muzi~ki publicist, raboti kako producent vo Radio Skopje. Maturira vo Srednoto muzi~ko u~ili{te vo Skopje, vo prvata klasa za kompozicija, kaj prof. Vlastimir Nikolovski, a diplomira na Muzi~kata akademija vo Belgrad, vo klasata na prof. Enriko Josif. Eden od najplodnite i najoriginalni makedonski muzi~ki tvorci, avtor koj so golem uspeh go vrednuva makedonskiot idiom vo sovremenite muzi~ki tekovi i refleksii za kosmi~koto. Komponira vo site vokalni i instrumentalni `anrovi, so poseben akcent na krupnite orkestarski, vokalno-instrumentalni i muzi~ko scenski formi. Izveduvan e na mnogubrojni evropski sceni, kako i vo Kina i vo Soedinetite Amerikanski Dr`avi. Avtor e na dve operski dela: "Bolen Doj~in", raboteno spored dramite na Georgi Stalev - "Bolen Doj~in i Angelina", a postaveno vo 1983 godina na scenata na Makedonskiot naroden teatar (MNT), kako i na operskoto delo Lidija Makedonska, raboteno po bibliski motivi i libreto na Jordan Plevne{. Vo 70-tite godini se oglasuva kako muzi~ki recenzent na revijata Ekran i na vesnikot Nova Makedonija. Nagradi: Mlad Borec (1969); Nagrada na grad Skopje 13 Noemvri (1974); Nagrada 4 Juli (1978); Nagrada Pan~e Pe{ev (1983); Nagrada 11 Oktomvri (1984 i 2000 - za `ivotno delo).