Ping-pong


      Pri osnovaweto na fiskulturnoto dru{tvo "Karaorman" vo 1946 godina, vo negovite pravile be{e predvidena i Sekcija za ping-pong i tenis koja ne projavi nekoja aktivnost, zatoa {to vo toa vreme ne mo`ea da se nabavat rekviziti, a ne postoeja ni stru~ni kadri vo Struga.

      Pri formiraweto na DTV "Partizan", vo Struga se formira i Sekcija za ping-pong. Taa u~estvuva na turnirski natprevari vo Op{tinata, Okolijata i vo Republikata, no nekoi pozabele`itelni rezultati ne se postignati. Poradi toa {to ovaa sportska granka predizvikuva golem interes kaj mladinata, vo 1959 godina se formira Ping-pongarskiot klub "Mladost" po inicijativa na grupa mladinci, koj vo 1960 godina, odnosno po edna godina od svoeto postoewe, postignuva polna afirmacija.

      Na ping-pongot vo Struga, i pokraj postignatite rezultati i golemiot interes kaj mladinata, ne mu se posvetuva neophodnoto vnimanie. Klubot nemal svoi prostorii, a isto taka ni rekviziti. Klubot predimno se izdr`uval od dobrovolni prilozi na svoite ~lenovi i naviva~i.

      Po tri godini naporna rabota, poradi nemawe finansiski sredstva, Klubot prestanuva da raboti, iako negovite perspektivi bea dobri.