Raste~kata populacija i se pointenzivnata ~ovekova aktivnost vo turizmot, industrijata, ribarstvoto, zemjodelstvoto i {umarstvoto se pove}e gi zagrozuvaat prirodnite i kulturnite vrednosti vo slivot na Ohridskoto Ezero.

      Od tie pri~ini, Globalniot ekolo{ki fond (GFE) pri ON, finansira{e izrabotka na istra`uva~ka studija za Ohridskoto Ezero. Vo ramkite na ovaa studija e izraboten t.n. Strategiski akcionen plan vo koj se navedeni merkite {to treba da se prevzemat za trajna za{tita na ekosistemot na Ohridskoto Ezero i negovoto slivno podra~je.

      Proektot za za{tita na Ohridskoto Ezero se zasnova na Strategiskiot akcionen plan i negova krajna cel e da sozdade neophodni preduslovi za t.n. odr`liv razvoj vo slivot na ezeroto.


nazad sledna