Kujna


Prevzemeno od: Zdru`enie za tradicionalni vrednosti i nasledstvo.

      Umerenata mediteranska klima, plodnata po~va, sonceto vo izobilstvo, i tradicijata na mali farmi se pri~ina za izobilstvoto na boi i izbori prisutni na pazarite vo ovoj region.

      Zelen~ukot e so visok kvalitet. Sekako najpoznatiot me|u niv e crvenata makedonska piperka. Sekoja zemjodelska gradina vo regionot odgleduva crveni piperki. Na esen, piperkite se sobiraat, se pe~at, se lupat i se melat so {to se proizveduva najubaviot ajvar koj ste go probale do sega. Zaedno so drugite zimnici, ajvarot vi obezbeduva dieta bogata so vitamin S. Prekrasna gletka vo regionot se nizite so suvi crveni piperki koi visat od balkonite i prozorcite na ku}ite na esen i koi }e se upotrebat potoa vo zimskiot period za gotvewe.


Crveni piperki

Ohridska pastrmka

Tav~e grav~e

      Golemi so~ni jabolka i praski se odgleduvaat vo ovo{tarnicite vo regionot. Nadaleku poznatata pastrmka koja `ivee edinstveno vo Ohridskoto ezero e vistinski delikates na sekoja trpeza. Restoranite vo regionot obi~no se specijalizirani ili za ribni specijaliteti ili za jadewa na skara, no ~esto gi nudat i dvete.


Sofra

Doma{no vino

      Najraznovidni vidovi na vkusni beli i crveni vina se prisutni vo restoranite kako i na doma{nata trpeza. Poznatata makedonska rakija se pie vo mali koli~ini pred jadewe za dobro varewe, kako i vo zima koga se pie topla za zgrejuvawe na teloto. Cenite na site ovie delikatesni proizvodi od regionot se dosta pristapni. Taka da duri i so dosta skromen buxet mo`ete da si dozvolite dobri obroci proprateni so tradicionalna makedonska muzika vo eden od lokalnite restorani, istovremeno u`ivaj}i vo nivniot prekrasen ambient pokraj Ohridskoto ezero i rekata Crn Drim, i vo okolnata stara gradska arhitektura.