Kulturno Umetni~ko Dru{tvo "Ilinden"


Prevzemeno od oficijalnata Internet strana na Op{tina Struga.

      KUD "Ilinden" 22 godini od svoeto postoewe e ambasador i prezenter na Makedonskoto folklorno tvore{tvo kaj nas i vo Evropa, i e eden vid podvi`en muzej na ona najubavoto, iskonskoto, neprocenlivoto Makedonsko folklorno bogatstvo koe pretstavuva identitet i istorija na makedonskiot narod. Dru{tvoto e formirano vo 1979 godina kako potreba na makedonskata kultura, so cel da go sobira i neguva folklornoto bogatstvo: oroto, pesnata, instrumentite, i bogatite originalni nosii, i da go prezentira istoto vo zemjava i nadvor od nea preku koncerti, festivali i drugi priredbi od oblasta na kulturata.

      Pokraj neguvaweto na folklornoto tvore{tvo, KUD "Ilinden" ve}e 22 godini obi~aite, igrite, pesnite i nosiite, preku uspe{nite koreografski postavki gi preto~uva vo kolorit i prefinet izraz na igrawe, peewe i prezentirawe na ubavite originalni nosii izraboteni pred pove}e decenii koi pretstavuvaat amblem na makedonskata kultura So visokata umetni~ka prezentacija na ovie koreografski postavki dru{tvoto so godini ja osvojuva publikata.

      Vo dolgogodi{noto pretstavuvawe na folklornoto tvore{tvo kaj nas i vo Evropa, KUD "Ilinden" od Struga ima nastapeno na nad 1000 koncerti, festivali i drugi kulturni priredbi so nad tri milioni posetiteli. Za uspe{nosta na ova dru{tvo zboruvaat golemiot broj nagradi, diplomi, blagodarnici i priznanija dobivani po razni povodi.

      Vo sostav na KUD "Ilinden" raboti i detskoto mladinsko studio vo koe od najmala vozrast kaj decata se razviva qubovta kon neguvaweto i prezentiraweto na folklornoto tvore{tvo. Mladinskoto detsko studio pretstavuva u~ili{te za folklorni igraorci koi preku svojata programa za rabota se razvivaat vo vrvni igraorci.

      So cel da se so~uva od propa|awe, a istovremeno i da se zbogati fondot na narodni nosii, se predviduva otkup na originalni nosii od pove}e krai{ta na Makedonija.

Na{ate adresa za kontakt e: KUD "Ilinden", Dom na kultura "Bra}a Miladinovci", 6330 Struga, Makedonija.
Tel./Faks.: (+ 368 46) 786 636.
E-mail: naumoski@freemail.org.mk.

Foto album na dru{tvoto.