Utrinski pogled od vozduh od sever go prikazhuva gradot vo
poln sjaj

       Postoi veruvawe deka najva`en preduslov za dolgove~en `ivot i prosperitet na edno naseleno mesto e postoeweto na izvor na voda vo blizina. Mnogu od gradovite vo antikata bile situirani ili pokraj te~enieto na reki ili na bregovite na ezera ili moriwa. Mnogu od modernite naseleni mesta denes, seu{te go ispolnuvaat ovoj uslov.

       Struga gi ima dvete, {to ja pravi ~len na edna mala i privilegirana grupa na mesta vo svetot, blagosloveni so vakov dar. Situirana na bregovite na prekrasnoto i ve~no Ohridsko ezero i vdol` kejovite na rekata Crn Drim, koja istekuvaj}i od ezeroto go deli gradot na dve polovini, navistina ja pravi Struga edinstven grad od vakov vid na Balkanot. Vistinski biser na Balkanskoto poluostrovo.

       So ovaa stranica, bi sakale da ja pretstavime Struga na svetskata zaednica. Mnogumina go smetaat ovoj grad kako ne{to koe e isklu~itelno privle~no, mesto koe zasekojpat ostanuva vo srcata na posetitelite po prvata sredba. Qubov na prv pogled bi mo`elo da se re~e. Grad na poezija, kultura, istorija i dolga tradicija. Se nadevame deka Internet stranicava za Struga }e ponudi vrska so ovoj grad za sekogo vo svetot, koj se ~uvstvuva povrzan na bilo kakov na~in so ovoj skapocen kamen na ju`nozapadna Makedonija. Na{a `elba e taa vrska da trae i se odr`uva mnogu godini.

       Neka va{eto zapoznavawe i iskustvo so Struga zapo~ne tuka i ve molime ka`ete ni za nego preku na{ata kniga na gosti. Istotaka slobodno pi{uvajte ni, ako mislite deka stranicava mo`e da bide podobrena na bilo kakov na~in ili ako imate bilo kakvi komentari i pra{awa na koi smetate nie bi mo`ele da vi ponudime odgovor. Bi ni pretstavuvalo zadovolstvo ako ni pi{ete. Na krajot od krai{tata, ovaa stranica ni pripa|a na site nas, vqubenici vo Struga. Va{ata vrska i sorabotka so nas e dlaboko ceneta.

Od razvojnata ekipa na struga.org
(contact@struga.org)