Foto pro{etka


      Postoi pogovorka koja veli deka edna slika e vredna iljada zborovi. Koga e Struga vo pra{awe, ova e pove}e od to~no. Tokmu zatoa, bez da ka~uvame premnogu, bi sakale da ve pokanime na edna foto pro{etka niz gradot i negovata okolina. Neka `ivopisnite i bogati so boi foto opisi na gradot zborat sami za sebe. Se nadevame deka preku ovaa pro{etka, }e sme vo mo`nost da vi ponudime eden vreden uvid na gradot, kako i razbirawe za negovata privle~nost i prijatna pojava.

        Stari fotografii na gradot
        Fotografii na sovremena Struga

      I ve molime slobodno kontaktirajte ne, ako mislite deka na bilo kakov na~in mo`e da pridonesete za na{ata foto galerija ili ednostavno imate slika povrzana so Struga koja bi sakale da ja spodelite so svetot preku na{ata stranica.