Dimitrie Duracovski (1952-)


Prevzemeno od: Blesok elektronsko izdava{tvo.

      Dimitrie Duracovski e pisatel na kratki raskazi od Struga. Roden e na 15 fevruari 1952 godina vo Struga. Zavr{il U~ili{te za primeneta umetnost vo Skopje. Raboti kako likoven sorabotnik vo Narodniot muzej vo Struga. ^len e na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija od 1989 godina.

Avtor e na knigite: "Tajna istorija" (raskazi, 1986), "Crni proroci" (raskazi, 1996).

Adresa: Elpida Karamandi 12, 6330 Struga, Makedonija.
Tel.: ++389 (0)46 780 909; ++389 (0)46 71 855 (rabota).