Rekata Crn Drim


      Zarem ima ne{to poubavo i poveli~estveno od istekot na rekata Crn Drim od ezeroto? Ovoj priroden fenomen ja opsednuva i oblagoroduva du{ata so najubavi ~uvstva. Rekata protekuva poleka niz gradot, kako da ne saka da gi voznemiri posetitelite koi {etaat po nejzinite kejovi, fascinirani od nejzinite kristalno ~isti vodi. Nave~er rekata izgleda u{te poubavo so svetlinata na svetilkite koja se odbiva od nejzinite vodi. Na patot kon Jadranskoto more Drim formira dve ve{ta~ki ezera Globo~ica i [piqe koi se opkru`eni so prekrasni pejsa`i.Kejovite na Crn Drim.

      Crn Drim istekuva od Ohridskoto ezero na 695 metri nadmorska viso~ina, i ja napu{ta Makedonija vo blizina na gradot Debar na 476 metri nadmorska viso~ina. Crn Drim e 56 kilometri dolg. No rekata ima voobi~aen tek samo ne{to pomalku od edna polovina od taa dol`ina i toa od Struga pa se do seloto Ta{maruni{ta. Napu{taj}i go seloto na sever rekata vleguva vo klisura i vedna{ po nea formira ezero blagodarenie na brana visoka 82 metri locirana 10 km na sever na drugata strana na ezeroto. Branata ja formira akumulacijata Globo~ica sozdadena od vodite na Crn Drim.

      Vedna{ posle hidroelektri~nata centrala Globo~ica, vodite na Crn Drim sozdavaat u{te edno ezero so pomo{ na brana visoka 102 m vo blizina na gradot Debar. Ova ezero e najbogato so voda ve{ta~ko ezero vo Makedonija. Ezeroto akumulira 520 milioni kubni metri voda. Od ezeroto so pomo{ na tuneli vodata se sproveduva vo hidroelektri~nata centrala [piqe. Vo vodite na Crn Drim `iveat najrazli~ni vidovi na ribi, kako na primer krapot, klenot, jagulata, mrenata, i drugi. Vo ovoj moment vodnite kapaciteti na rekata se iskoristeni do maksimum i taa pretstavuva va`en hidroenergetski potencijal za Republika Makedonija. Dvete hidroelektri~ni centrali na Drim proizveduvaat 580 kilovat~asovi elektri~na energija godi{no.

      Rekata Crn Drim so svojata klisura i dvete ve{ta~ki ezera stanuva se pointeresno mesto za rekreacija ne samo za sportskite ribolovci tuku i za site onie koi sakaat da u`ivaat vo nejzinata ubavina.