Crkvi i Manastiri


        Bazilikata vo s. Radoli{ta (5-ti vek)
        Bazilikata kaj s. Oktisi (5-6-ti vek)
        Pe{terna crkva Ro`destvo na Bogorodica vo s. Kali{ta (sreden vek)
        Orientalnata bazilika Sv. Bogorodica Pre~ista vo s. Vrani{ta (9-10-ti vek)
        Pe{terna crkva Sv. Arhangel Mihail vo Rado`da (13-14-ti vek)
        Pe{terna crkva Sv. Atanasija vo Kali{ta (14-ti vek)
        Pe{terna crkva Sv. Spas kaj s. Vi{ni (14-ti vek)
        Svetosta na Spasica Vi{enska (Prevzemeno od Makedonsko Sonce.)
        Mapa na pe{ternite crkvi na bregot na Ohridskoto Ezero
        Gradskata soborna crkva Sv. \or|ija (19-ti vek)
        Foto galerija na crkvi i manastiri