Bo{ko Sma}oski (1938-1998)


      Vo liceto na Bo{ko Sma}oski makedonskata literatura se zdobi so edna izrazito qubopitna i impulsivna tvore~ka natura, ~ija osnovna odlika e nesekojdnevnata nadarenost koja se javuva vo eden i toa pred se spontan i rudimentiran vid. Kako i mnogumina vo literaturata, Sma}oski startira{e preku poezijata za deca. U{te vo 1959 godina toj ja objavi svojata prva vakva stihozbirka pod naslov "Majski yvon~iwa". No toa be{e samo po~etok. Slednite nekolku godini najmladite ~itateli mo`ea da se zapoznaat i so stihozbirkite "Dodeka rosi", "Slavejot no}eva vo trendafili", kako i so zbirkata raskazi "Eden bagrem i ~etiri deca". Potoa usledi romanot za deca "Golemi i mali".

      Me|utoa, nemirniot i istra`uva~ki duh na Bo{ko Sma}oski se dopre i do poezijata nameneta za povozrasniot ~itatel, no ne so namera da go skokotka i ululkuva, tuku da go drazni i provocira. So drugi zborovi, na tapet Bo{ko Sma}oski go postavuva na{iot sovremenik, a predmet na negovata vivisekcija e pred se negovoto op{testveno bitie, negovite nedostatoci i nesovr{enost kako rezultat na negovite sopstveni mani no i kako izraz na konkretnata op{testvena konstelacija. Vsu{nost, vo makedonskata poezija Sma}oski ja voveduva satirata i toa prili~no uspe{no i inventivno. Vo vakvi ramki, najop{to re~eno, se dvi`at negovite stihozbirki "Rasproda`ba na ostatocite na proletta" (1963), "Usvojuvawe na dnevniot red" (1966) i "Vsu{nost se e ubava balada" (1968).

      Bo{ko Sma}koski e avtor i na pove}e radio-drami i scenarija. Negov najzna~aen tekst od ovaa oblast e istoriskata alegori~na drama "Finalisti" (1957). Toj e roden vo 1938 godina vo selo Modri~. Gimnazija u~i vo Ohrid, a studira vo Skopje. Se nao|a na rabota kako novinar vo Radio Skopje, kade posebno se istaknuva so svoite humoristi~ni prilozi.