Bazilikata vo selo Radoli{ta


      Ispituvawata na ovaa bazilika, koja se nao|a na eden kilometar zapadno od Struga se odvivaa vo tekot na 1951 godina, no tie ne se zavr{eni do den-denes. Po svojata forma, ovaa crkva e trikorabna, so apsida na istok. Po svojata arhitektonska kompozicija e sli~na so bazilikata vo Studen~i{ta. Podovite na narteksot i na centralniot korab se pokrieni so mozaik, a dekoracijata e ispolneta so stilizirani ~etvorolisti, so dvojna pletenka na raboivte, so kru`ni medaljoni izvedeni vo dvojna pletenica, a vo medaljonite se nao|aat stilizirani drvja so najrazli~ni plodovi i `ivotni, a prostorite pome|u kru`nite poliwa se ispolneti so motivot na Solomonov jazol. Prostorot me|u isto~nite i severnite pilastri vo narteksot e ispolnet so motiv na ribini lu{pi.

      Centralniot korab na naosot e ukrasen so ednodelen kilim, formiran od poliwa so poligonalen i kru`en oblik, vo koi{to se pretstaveni najrazli~ni vidovi ribi, jaguli, rakovi i ptici. Za ovaa bazilika e predlo`eno datirawe kon krajot na 5-ti vek.