Bazilikata kaj selo Oktisi


Mozaicite vo bazilikata

      Nedaleku od Struga e otkriena u{te edna ranohristijanska bazilika, kaj selo Oktisi. Iskopuvawata se zapo~nati u{te vo 1927 godina, a prodol`eni vo 1958 godina. Bazilikata e trikorabna, so narteks i krstilnica i e datirana vo 5-6-ti vek. Krstilnicata, koja e so kvadratna osnova, izobiluva so mozaici na koi se pretstaveni eleni, kowi, kantarosi, cve}e i drvja. Ona {to privlekuva navistina golemo vnimanie e mozaikot koj se nao|a vo narteksot na crkvata.

      Vo eden pravoagolen prostor koj e ozna~en so dvojna pletenica, naslikana e slednata kompozicija: od levata i desnata strana izvedena e geometriska dekoracija od pravoagolni i romboidni poliwa. Centralnata kompozicija pretstavuva fasada na edna gradba, vo preden plan so ~etiri stolba so scena - kantaros flankiran so dve ptici koi se napojuvaat so voda, a me|u stolbovite visi kandilo.

      Pred samata fasada e postaven kantaros od koj se napojuvaat so voda dve jagniwa - kompozicija koja pretstavuva aluzija na rajskata naselba. So drugi zborovi, ovaa celosna kompozicija go ozna~uva "Izvorot na `ivotot" - fontana na `ivotot, {to ne potsetuva na analognite ilustracii na fontanata na `ivotot vo karolin{kite rakopisi.